Ban Mục vụ Chăm sóc Người có HIV/AIDS: Báo cáo hoạt động năm 2015

WGPSG -- Trong năm 2015, Ban Mục vụ Chăm sóc Người có HIV/AIDS thuộc Toà Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP.HCM đã chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS cùng với các hoạt động như sau:

Chia sẻ:
Liên Lạc
Ban Mục vụ Chăm sóc Người có HIV/AIDS: Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015
Thánh lễ cầu cho người có AIDS đã qua đời
Hội Xuân yêu thương
Giáo hội tổ chức hội chợ xuân cho người có HIV vui chơi và đón Tết