WGPSG -- "Tôi có chọn làm người Samaria trông thấy người bị nạn, chạnh lòng thương, đến gần, chia sẻ, đồng hành và mời gọi người khác giúp đỡ không?”
Nội dung: – Suy niệm Chúa nhật 22 Thường niên: Chỗ cuối – Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tham dự “Ngày cầu nguyện cho hoà bình” tại Assisi vào tháng Chín – Italia: các Kitô hữu được mời gọi cầu nguyện trong thánh đường Hồi giáo vào ngày 11 tháng Chín – Tổng thống Pháp François Hollande viếng thăm Vatican lần thứ hai – “Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống” được chính thức thành lập.