Phòng khám từ thiện Mai Khôi - Đồng Tiến

 

Chia sẻ:
Phòng khám Mai Khôi (nhà thờ Đồng Tiến) - nơi khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo.