Thiệp mời tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn của 5 Tân Linh Mục Dòng Camillô

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:
Thanh niên qua đời ở tuổi 21 làm nhiều phép lạ. Giáo Hội nghiên cứu án tuyên thánh
Dòng Tá viên Mục vụ Bệnh nhân: Thánh lễ Truyền chức Linh mục ngày 16-1-2021
DÒNG CAMILLÔ - THIỆP MỜI: THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC -16.01.2021
Thiệp mời: Thánh Lễ Tuyên Khấn Trọng Thể 12/12/2020
DÒNG TÁ VIÊN MỤC VỤ BỆNH NHÂN : Thánh Lễ phong chức phó tế
Dòng Camillo: Thánh lễ truyền chức phó tế 23/02/2020
DÒNG CAMILLÔ - THIỆP MỜI: THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC – 17.8.2019
Vatican News phỏng vấn cha Phương Đình Toại về mái ấm Mai Tâm
Thánh lễ trao tác vụ đọc sách, giúp lễ và truyền chức phó tế 05/01/2019
Thông báo và thiệp mời Thánh Lễ truyền chức Phó Tế, trao tác vụ Giúp Lễ, Đọc Sách.
Page 1 of 4 (37 items)
Prev
[1]
2
3
4
Next