Thiệp mời: Thánh Lễ Tuyên Khấn Trọng Thể 11/02/2023

DÒNG TÁ VIÊN MỤC VỤ BỆNH NHÂN

Trân Trọng Kính Mời 

Anh chị em đến hiệp dâng Thánh Lễ  nhân dịp Tuyên Khấn Trọng Thể của quý thầy:

1. Phêrô  Lê Hùng Anh, MI

2. Phêrô Nguyễn Tuấn Anh, MI

3. Giuse Phạm Quang Hiệp, MI

4. Giuse Trần Quốc Khải, MI

5. Phêrô Hoàng Minh Phúc, MI

6. Giuse Lê Ngọc Sang, MI

Vào lúc, 09:30 Sáng ngày thứ Bảy, 11 tháng 02 năm 2023

Tại nhà thờ Giáo Xứ Tam Hải

180, đường Tam Châu, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức.

 

"Giáo Hội muốn cúi xuống với sự chăm sóc đặc biệt trên những bệnh nhân..."  (ĐTC Benedicto XVI)

Camillo: Vết thương nối kết ơn gọi
Thánh lễ khấn trọng thể ngày 11-2-2023
Lễ Đức Mẹ Lộ Đức - Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân
Thanh niên qua đời ở tuổi 21 làm nhiều phép lạ. Giáo Hội nghiên cứu án tuyên thánh
Dòng Tá viên Mục vụ Bệnh nhân: Thánh lễ Truyền chức Linh mục ngày 16-1-2021
DÒNG CAMILLÔ - THIỆP MỜI: THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC -16.01.2021
Thiệp mời: Thánh Lễ Tuyên Khấn Trọng Thể 12/12/2020
DÒNG TÁ VIÊN MỤC VỤ BỆNH NHÂN : Thánh Lễ phong chức phó tế
Dòng Camillo: Thánh lễ truyền chức phó tế 23/02/2020
Thiệp mời tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn của 5 Tân Linh Mục Dòng Camillô
Page 1 of 5 (41 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
Next