Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân (Camillô) và Gia đình các khấn sinh Trân Trọng kính mời anh chị em đến hiệp dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho các tu sĩ tuyến khấn trọng thể:
Page 1 of 5 (42 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
Next