Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 40 /2016

Chia sẻ:
Giới Y tế Công giáo TGP: Mừng lễ bổn mạng