Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân

DÒNG TÁ VIÊN MỤC VỤ BỆNH NHÂN

(MI)

MINISTERS OF THE INFIRM

 

 

Dòng Camillô được thánh Camillô de Lellis (người Ý) sáng lập năm 1582 nhằm phục vụ những người nghèo khổ đau yếu. Linh đạo của dòng là “Chăm sóc người bệnh với tình yêu của người mẹ chăm sóc đứa con duy nhất của mình khi bị đau yếu”.

 

Qua các cơ sở y tế xã hội, người tu sĩ Camillô làm chứng cho Màu Nhiệm Nhập Thể của Chúa Kitô và lòng thương xót của Ngài trong việc chăm sóc sức khỏe, chữa trị, nâng đỡ và phục vụ người bệnh, người bị bỏ rơi trong xã hội. Chính vì thế năm 1591 Giáo Hội chính thức công nhận sự hiện diện cũng như vai trò lớn lao của Dòng.

 

Tại Việt Nam tuy mới có mặt vào năm 1993 trải qua thời gian 23 năm nay đã có gần 80 thành viên. Một số đang học Thần Học, Triết Học, một số đã học xong và đang tham gia giúp đỡ người nghèo và người bệnh ở các trung tâm từ thiện và phòng khám.

 

Chia sẻ:
No data to display